Chcete ověřit nový nápad nebo posunout stávající službu novým směrem?

Pochopíme motivace zákazníků i váš stávající byznys. Postřehy a nápady přetvoříme do konkrétních konceptů, které v malém měřítku ověříme přímo na trhu. Pomůžeme vám definovat byznys model a navrhneme procesy podporující skvělou zákaznickou zkušenost.

Research
Rapid Prototyping
Customer Experience
Product Market Fit
Díky Pábení jsme se posunuli o kus dál v tom, aby naše služby ladily, tým šlapal a aby podpora podnikatelům, kterou poskytujeme s cílem přispívat k pozitivní změně společnosti a globálních výzev, byla efektivní.
Michal Veselý
Chief Marketing Officer

Hledáte způsoby, jak pracovat v týmech rychleji a napříč celou organizací

Provedeme vás strategickými workshopy. Společně s vámi popíšeme nebo navrhneme nový proces tvorby založený na postupných iteracích a týmové spolupráci. Na praktických školeních a trénincích vám předáme kus našeho know-how.

Service Design
Design Thinking
Cross-silo Cooperation
Tribal Leadership
Pábení a Romana Hřebeckého jsme si vybrali jako partnera pro facilitaci Design Sprintů a následně i pro trénink našich lidí v oblasti HCD. Vytvoření a posílení interních inovačních kompetencí a externí spolupráci se specializovanými HCD agenturami považuji za ideální.
Bohdan Suchánek
Innovation Leader

Potřebujete přenést firemní kulturu do interních procesů a komunikace organizace?

Napříč celou firmou se budeme ptát po hodnotách a vizi. Popíšeme, kde se firemní kultura na papíře rozchází s tím, co říkají lidi. Nakonec vymyslíme, jak to změnit, a pomůžeme vám dát do pohybu první kroky.

Recognition Program | | |
Ambassadors
Company Culture
Employer Branding
Na začátku jsme chtěli vyladit náborové inzeráty. Brzy jsem pochopil, že nám Pábení může nabídnout mnohem víc. Díky systematickému přístupu a tahu na bránu se stali partnerem a motorem jedné větve změn, kterou Adastra prochází.
Pavel Kysela
CEO Adastra

Potřebujete rozšířit vizi a strategii vedení dál do organizace a k zákazníkům?

Společně popíšeme, kam směřujete. Vizi, strategii a hodnoty pak vysvětlíme lidem ve firmě, aby chápali, co nový směr znamená pro jejich práci. Nakonec upravíme způsob, jakým se firma prezentuje navenek, aby proměně rozuměli i zákazníci.

Brand Identity
Change Management
Pochopili jste, co děláme, a pojmenovali to věrněji a upřímněji než my. Dokázali jste nám dát své zkušenosti a přijmout ty naše. Dali jste nám nástroje a postupy, díky kterým vizi i hodnoty chytře předáváme dovnitř firmy i ven. Kolegům i trhu teď říkáme, že by se výrobní firmy mohly začít chovat jinak. Ale nepůsobí to jako ideologie, i když to říkáme přímočaře.
Juraj Habovštiak
jednatel MTS